Strona głównaO projekcieRekrutacjaKadra projektuGaleriaKontakt

         
   

         Uczniowie z Gminy Sierpc są uczestnikami projektu „Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W lutym br. pisaliśmy na łamach naszego „Kuriera” o tym projekcie zamieszczając obszerną relację z konferencji inauguracyjnej. Uczniowie ze szkół: w Borkowie Kościelnym, w Susku i w Bledzewie biorą udział w zajęciach dodatkowych     z   matematyki, chemii, fizyki, biologii, informatyki i języka angielskiego, doradztwa zawodowego i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. Zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach jest bardzo duże. Na atrakcyjność spotkań wpłynęła niewątpliwie wzbogacona ze środków unijnych projektu baza dydaktyczna szkół, m.in. oprogramowanie multimedialne, tablice interaktywne    i wiele innych pomocy naukowych.

         W trosce o rozwój i naukę przez doświadczenie, z którą mają do czynienia  młodzi beneficjenci w czasie zajęć w ramach projektu, zorganizowano już dla nich trzy wyjazdy na warsztaty edukacyjno – poznawcze. Największym przedsięwzięciem  był wyjazd 120 uczniów do Torunia i Piwnic. Toruń – perła polskiego gotyku – to miasto, które uczniowie zwiedzali już podczas szkolnych wycieczek. Zabytki Torunia zeszły więc tym razem na dalszy plan, a uczniowie z zainteresowaniem oddali się udziałowi w warsztatach naukowych. Nie zabrakło „achów” i „ochów” przy 32- metrowym radioteleskopie (największym w Europie Środkowej) i w pawilonach kryjących teleskopy optyczne, które umieszczono w kopułach z rozsuwanymi dachami w Piwnickim Obserwatorium Astronomicznym UMK w Toruniu.

Wizyta w tym ośrodku astronomicznym zachęciła wszystkich do prowadzenia obserwacji nieba. Nowoczesny warsztat pracy astronoma oraz fascynujące zagadnienia budowy i ewolucji Wszechświata, które młodzież poznawała w Piwnicach, pozwoliły lepiej zrozumieć, kolejne atrakcje warsztatów. A były nimi: seans w Toruńskim Planetarium i wizyta w Orbitarium.

Dzięki prostym, interaktywnym urządzeniom Orbitarium łatwiej było uczniom zrozumieć zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Te interdyscyplinarne warsztaty edukacyjno – poznawcze zakończyło zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK.

         Kolejne warsztaty edukacyjno – poznawcze odbyły się w Mazowieckim Obserwatorium Geograficznym w Murzynowie. W tej miejscowości oddalonej o ok. 15 km od Płocka, znajduje się naukowo – dydaktyczna placówka terenowa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Siedemdziesięcioro dwoje gimnazjalistów miało zajęcia w ogródku meteorologicznym, który dysponuje bogatymi możliwościami pomiarowymi. Urządzenia pomiarowe, z którymi na co dzień młodzież nie ma do czynienia, spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Warsztaty w Murzynowie nauczyły młodzież „wróżyć” z chmur.  Obserwacje wskazały , że za trzy dni miał padać deszcz. Minęły trzy dni i deszcz spadł!

Wycieczka do Murzynowa dotyczyła również zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Była więc możliwość obejrzenia odkrywki glebowej, siłowni wiatrowej, ekologicznej oczyszczalni ścieków i ogrzewania siedziby Obserwatorium za pomocą kolektorów słonecznych.

         Ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty edukacyjne przeprowadzono dla gimnazjalistów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu. Do zajęć proekologicznych wykorzystano nowoczesną salę dydaktyczną oraz laboratoria Oczyszczalni. Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę nt. środowiska naturalnego i sposobów ograniczania jego zanieczyszczeń. „Inwestowanie w edukację ekologiczną zaprocentuje. Mamy nadzieję, że w przyszłości młodzież wykorzysta swoja wiedzę” – powiedziały opiekunki szkół: p. Małgorzata Korpolińska i p. Joanna Urbańska.

         Podczas tych trzech wyjazdów nie zabrakło uczniom czegoś „dla ciała”. Wszystkim uczestnikom projektu zapewniono obiady z tradycyjnej polskiej kuchni.

         „Już czekamy na wyjazdy edukacyjne w przyszłym roku szkolnym” – powiedziały gimnazjalistki z Suska i Borkowa. Będziemy w Warszawie, w Płocku i nad morzem.

 
 

Podsumowanie projektu

Konferencja podsumowująca projekt

Letnie Warsztaty Naukowe

Ramowy Program Letnich Warsztatów Naukowych

Warsztaty edukacyjno-poznawcze w Muzeum Techniki w Warszawie i w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

▪ Warsztaty edukacyjno-poznawcze

▪ Konferencja inauguracyjna

Rozpoczęcie naboru uczestników
i uczestniczek do projektu "WIEDZA

 KLUCZEM DO KARIERY DLA
 UCZNIÓW GMINY SIERPC"

   
     
  Dokumenty rekrutacyjne

Rozkłady zajęć

Materiały - rozliczenie zajęć

Szkoły realizujące projekt - prezentacja

Materiały promujące projekt

▪ Informacje prasowe

   
     
  BIURO PROJEKTU

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Susk 35
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel. 24 274 84 90
fax 24 275 84 91
wiedzaklucz@gmail.com
www.wiedzaklucz.gmina.sierpc.pl
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego