Strona głównaO projekcieRekrutacjaKadra projektuGaleriaKontakt

         
   

Projekt „WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenu Gminy Sierpc  poprzez organizację zajęć dodatkowych.

Cele szczegółowe:

·         - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum  w Susku w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki i języka angielskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno wyrównawczych,
- rozwój kompetencji kluczowych u uczniów szczególnie uzdolnionych z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z biologii, chemii, fizyki, informatyki, języka angielskiego i matematyki,
- podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zwiększenie efektywności przyswajania i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez organizację zajęć edukacyjno-poznawczych w instytucjach naukowych oraz organizację letnich warsztatów naukowych,
- wyrównanie dysproporcji w nauce matematyki uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Bledzewie poprzez dodatkowe  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, oraz rozwijanie zdolności matematycznych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Bledzewie poprzez dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów uzdolnionych,
- zwiększenie motywacji, podniesienie aspiracji do kontynuowania nauki poprzez doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości i opiekę pedagogiczno-psychologiczną.

Grupy docelowe:

Projekt skierowany jest do 72 uczniów (40 dz./32 chł.) klas  I-II , uczących się w Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku oraz do 48 uczniów (28dz/20chł.) klas IV-V uczących się w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym i Szkole Podstawowej w Bledzewie.

 

W ramach projektu realizowane będą:

- zajęcia z psychologiem dla uczniów szkół gimnazjalnych (12 godzin)

- zajęcia z pedagogiem dla uczniów szkół gimnazjalnych (12 godzin)

- zajęcia z doradcą zawodowym dla uczniów szkół gimnazjalnych (12 godzin)

- zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne uczniów szkół gimnazjalnych z biologii (34 godziny), chemii (34 godziny), fizyki (34 godziny), matematyki (34 godziny), języka angielskiego (34 godziny) i informatyki (34 godziny)

- zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów szkół gimnazjalnych  z biologii (34 godziny), chemii (34 godziny) ,fizyki (34 godziny), matematyki (34 godziny), języka angielskiego (34 godziny) i informatyki (34 godziny)

- zajęcia wyrównujące dysproporcje i rozwijające zainteresowania uczniów szkół podstawowych z matematyki (40 godzin)

- zajęcia edukacyjno-poznawcze w instytucjach naukowych

- letnie warsztaty naukowe.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w grupach 12 osobowych.
 
 

Podsumowanie projektu

Konferencja podsumowująca projekt

Letnie Warsztaty Naukowe

Ramowy Program Letnich Warsztatów Naukowych

Warsztaty edukacyjno-poznawcze w Muzeum Techniki w Warszawie i w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

▪ Warsztaty edukacyjno-poznawcze

▪ Konferencja inauguracyjna

Rozpoczęcie naboru uczestników
i uczestniczek do projektu "WIEDZA

 KLUCZEM DO KARIERY DLA
 UCZNIÓW GMINY SIERPC"

   
     
  Dokumenty rekrutacyjne

Rozkłady zajęć

Materiały - rozliczenie zajęć

Szkoły realizujące projekt - prezentacja

Materiały promujące projekt

▪ Informacje prasowe

   
     
  BIURO PROJEKTU

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Susk 35
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel. 24 274 84 90
fax 24 275 84 91
wiedzaklucz@gmail.com
www.wiedzaklucz.gmina.sierpc.pl
   
     
       
       
       
       
         

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego