Strona głównaO projekcieRekrutacjaKadra projektuGaleriaKontakt

         
   

         W dniu 31 stycznia 2012 roku w Gimnazjum w Borkowie Kościelnym odbyła się konferencja inaugurująca projekt edukacyjny „Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem konferencji byli: Wójt Gminy Sierpc, Dyrektor Gimnazjum w Susku
i Dyrektor Gimnazjum w Borkowie Kościelnym.

         W konferencji uczestniczyło 300 osób. Byli wśród nich przedstawiciele Płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, ROEFS w Płocku, władz gminy i powiatu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice uczniów z terenu Gminy Sierpc oraz uczestnicy  projektu - uczniowie
z czterech szkół: Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, Gimnazjum w Susku, Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym i Szkoły Podstawowej w Bledzewie.

         Celem konferencji było przedstawienie głównych założeń projektu, grup docelowych oraz kadry projektu,
która będzie pracować z uczniami przez dwa lata szkolne. 

         Przybyłych gości powitała Pani Maria Trzcińska-Dyrektor Gimnazjum w Borkowie Kościelnym. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Sierpc-Pan Tadeusz Prekurat,  który przedstawił historię przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu na kwotę 590753,68zł. W swoim wystąpieniu podkreślił ogromną pracę nad projektem jego autorek: Pani Agnieszki Bajkowskiej i Pani Joanny Urbańskiej z Gimnazjum w Susku oraz Pani Małgorzaty Korpolińskiej z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym.                                                                                  

          Następnie Kierownik Projektu-Pani Beata Okraszewska i Pan Mirosław Hensel-Dyrektor Gimnazjum w Susku omówili rodzaje zajęć, którymi będą objęci uczniowie uczestniczący w projekcie. Wśród zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć wyrównujących wiedzę  znalazły się : matematyka, chemia, fizyka, biologia, informatyka i język angielski. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym i doradztwem zawodowym.

          Opiekunki szkół- Pani Joanna Urbańska i Pani Małgorzata Korpolińska- przedstawiły prezentację nt. dotychczasowych dokonań szkół biorących udział w projekcie. 

         Jednym z prelegentów była Pani Anna Grumanowska-Doradca Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Płocku. W formie prezentacji przedstawiła zadania EFS oraz możliwości pozyskiwania z niego środków w 2012 roku. 

         Na koniec głos zabrała Pani Hanna Kurta-Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu. Podzieliła się z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem z realizacji projektu edukacyjnego w ubiegłym roku szkolnym. 

         Spotkanie podsumowała Pani Maria Trzcińska-Dyrektor Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, która w imieniu organizatorów podziękowała wszystkim zebranym za udział w konferencji. Organizatorom wiele satysfakcji przyniósł fakt, że konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Działania Gminy Sierpc, która pozyskała z funduszy Unii Europejskiej tak duże środki na zajęcia pozalekcyjne dla 120 uczniów z terenu tej gminy zasługują na uznanie.  

 
 

Podsumowanie projektu

Konferencja podsumowująca projekt

Letnie Warsztaty Naukowe

Ramowy Program Letnich Warsztatów Naukowych

Warsztaty edukacyjno-poznawcze w Muzeum Techniki w Warszawie i w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

▪ Warsztaty edukacyjno-poznawcze

▪ Konferencja inauguracyjna

Rozpoczęcie naboru uczestników
i uczestniczek do projektu "WIEDZA

 KLUCZEM DO KARIERY DLA
 UCZNIÓW GMINY SIERPC"

   
     
  Dokumenty rekrutacyjne

Rozkłady zajęć

Materiały - rozliczenie zajęć

Szkoły realizujące projekt - prezentacja

Materiały promujące projekt

▪ Informacje prasowe

   
     
  BIURO PROJEKTU

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Susk 35
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel. 24 274 84 90
fax 24 275 84 91
wiedzaklucz@gmail.com
www.wiedzaklucz.gmina.sierpc.pl
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego