Strona głównaO projekcieRekrutacjaKadra projektuGaleriaKontakt

         
   

Projekt „WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC” jest współfinansowany przez Unię Europejską w Podsumowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród 72 beneficjentów w wieku gimnazjalnym spośród uczestników projektu „WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC” nt. zainteresowania nauką przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

 

Podsumowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród 48 beneficjentów ze szkół podstawowych sposród uczestników projektu „WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC” nt. zainteresowania nauką przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

 

Podsumowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród 72 beneficjentów w wieku gimnazjalnym sposród uczestników projektu „WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC” nt. zajęć z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym

 

 

skiego Funduszu Społecznego.

 
 

Podsumowanie projektu

Konferencja podsumowująca projekt

Letnie Warsztaty Naukowe

Ramowy Program Letnich Warsztatów Naukowych

Warsztaty edukacyjno-poznawcze w Muzeum Techniki w Warszawie i w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

▪ Warsztaty edukacyjno-poznawcze

Konferencja inauguracyjna

Rozpoczęcie naboru uczestników
i uczestniczek do projektu "WIEDZA

 KLUCZEM DO KARIERY DLA
 UCZNIÓW GMINY SIERPC"

   
     
  Dokumenty rekrutacyjne

Rozkłady zajęć

Materiały rozliczenie zajęć

Szkoły realizujące projekt - prezentacja

Materiały promujące projekt

▪ Informacje prasowe

   
     
  BIURO PROJEKTU

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Susk 35
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel. 24 274 84 90
fax 24 275 84 91
wiedzaklucz@gmail.com
www.wiedzaklucz.gmina.sierpc.pl
   
     
       
       
       
       
       
       
       
         

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego