Strona głównaO projekcieRekrutacjaKadra projektuGaleriaKontakt

         
   

Projekt „WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt. "WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 72 uczniów i uczennic z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Gimnazjum w Susku, oraz 48 uczniów i uczennic ze szkół podstawowych w Borkowie Kościelnym i w Bledzewie poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

W ramach projektu realizowane będą:

- zajęcia z psychologiem;

- zajęcia z pedagogiem;

- zajęcia z doradcą zawodowym;

- zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne uczniów szkół gimnazjalnych z biologii, chemii, fizyki, matematyki, języka angielskiego i informatyki;

- zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów szkół gimnazjalnych  z biologii, chemii, fizyki, matematyki, języka angielskiego i informatyki;

- zajęcia wyrównujące dysproporcje i rozwijające zainteresowania uczniów szkół podstawowych z matematyki;

- zajęcia edukacyjno-poznawcze w instytucjach naukowych;

- letnie warsztaty naukowe.

 
 

Podsumowanie projektu

Konferencja podsumowująca projekt

Letnie Warsztaty Naukowe

Ramowy Program Letnich Warsztatów Naukowych

Warsztaty edukacyjno-poznawcze w Muzeum Techniki w Warszawie i w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

▪ Warsztaty edukacyjno-poznawcze

▪ Konferencja inauguracyjna

Rozpoczęcie naboru uczestników
i uczestniczek do projektu "WIEDZA
 KLUCZEM DO KARIERY DLA
 UCZNIÓW GMINY SIERPC"

   
     
  Dokumenty rekrutacyjne

Rozkłady zajęć

Materiały - rozliczenie zajęć

Szkoły realizujące projekt - prezentacja

Materiały promujące projekt

▪ Informacje prasowe

   
     
  BIURO PROJEKTU

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Susk 35
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel. 24 274 84 90
fax 24 275 84 91
wiedzaklucz@gmail.com
www.wiedzaklucz.gmina.sierpc.pl
   
     
 

   
         

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego